MEDIUM MUNDIMEDIUM MUNDI
menu
biblioteka MM


nasze centrum swiata
Posłuchaj fragmentu "Traktatu o historii religii" Mircei Eliadego


polecamy

   
O INNOŚCI WŚRÓD SWOICH
XII MEDIUM MUNDI

   30 września br. w Miejskim Domu Kultury "Batory" odbyła się już XII sesja naukowa z cyklu "Medium Mundi". Podobnie jak w latach minionych była ona okazją do namysłu nad tym, co stanowi sens lokalności, wpisującej się w uniwersum.               Zdjęcie: J. Glińska

   Punktem wyjścia dla prezentowanych referatów stał się mit Medei, interpretowany w kontekście pojęć: obcy, inny, swój. Naukowe rozważania pierwszej części rozpoczęli Krzysztof Czyżewski i Prof. Ewa Chojecka - omawiając mit pogranicza z odmiennej perspektywy dwóch brzegów rzeki: sejneńskiego, Miłoszowego, i śląskiego, Eichendorffa. Profesor Chojecka, komentując odległą, mityczną wędrówkę Krzysztofa Czyżewskiego i jego interpretację Medei jako patronki pogranicza, przywołała śląski punkt widzenia pograniczności. Zwróciła uwagę na to, że pogranicza nie są tożsamością, a niezrozumienie ich odmienności jest zagrożeniem dla tego, co nazywamy praktykowaniem pogranicza. Tym samym - niejako wbrew temu, co pisał Claudio Magris - nie zawsze, będąc po drugiej stronie rzeki, odkryjemy, że jesteśmy po tej samej stronie.
   Kolejną odsłonę sesji stanowił, interesujący zwłaszcza dla zgromadzonej licznie młodzieży, "Esej na głos i kontrabas" Tadeusza Sławka i Bogdana Mizerskiego - Pięć opowieści o Medei. Profesor Sławek zaprezentował w nim kobiecy punkt widzenia Medei, czyniąc ją bliską słuchaczom, swoją. W kolejnych wystąpieniach przeplatały się rozważania nad mitem Medei z refleksją nad obecnością tego co obce i inne, i co może stać się oswojone. Dr Jacek Kurek zwrócił uwagę słuchaczy na to, że dramaty obcego rozgrywają się w przestrzeni nam najbliższej - swojej. Dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik mówiła o polifonii w badaniach literackich. Aleksander Laskowski zauważył zacieranie się granicy między złą a pełną uroku (urok rzucającą) Medeą oraz na fakt obecności w operze od samego jej początku mitu. W swoim wystąpieniu zwrócił również uwagę na współczesne przedstawienia Medei, w tym sztukę Warlikowskiego, w której mityczna bohaterka została ucharakteryzowana na Amy Winehouse. Dr Emila Żybert-Pruchnicka, tłumaczka starożytnych tekstów, przedstawiała bohaterkę jako czarodziejkę i wiedźmę. Prof. Krystyna Wojtynek-Musik z wielką erudycją i pasją omówiła problem inności i obcości w relacjach rodzinnych na przykładzie literatury francuskiej - Pamiętnika wiejskiego proboszcza. W ostatnim wystąpieniu dr hab. Krzysztof Maliszewski postawił tezę, że konfrontowanie się z innością jest immanentnym elementem procesu wychowania. W przeddzień sesji, we wtorkowy wieczór, na Sali Widowiskowej MDK "Batory" odbył się pokaz dwóch filmów, w tym Medei Piera Paola Pasoliniego z wybitną kreacją Marii Callas.
   To było ważne spotkanie, zwłaszcza na nasze dzisiejsze czasy. Potrzeba nam w nich takiego właśnie myślenia o obcym, innym, a nade wszystko swoim, gdyż to w oczach drugiego dopowiadamy siebie. Sesja była też okazją do zaprezentowania książki - owocu XI spotkania "Medium Mundi", którego temat splatał się tegoroczną refleksją. Przyjaźń to tytuł, ale przede wszystkim wartość, która wpisana w doświadczenie obcości, inności i swojskości stwarza szansę dobrej przyszłości.
Anna Piontek

MEDIUM MUNDI

tyle razy odwiedzono naszą stronę

start licznika - 1 stycznia 2008r.