MEDIUM MUNDIMEDIUM MUNDI
menu
biblioteka MM


nasze centrum swiata
Posłuchaj fragmentu "Traktatu o historii religii" Mircei Eliadego


polecamy

   
XI "Medium Mundi" - PRZYJAźŃ, MIŁOSZ, SPOTKANIE
   Na miasto opadła jesień, zwiastując porę ważnych spotkań. W Miejskim Domu Kultury "Batory" w Chorzowie 24 września 2014 roku po raz jedenasty zorganizowaliśmy interdyscyplinarną konferencję naukową z cyklu "Medium Mundi". Tym razem przedmiotem namysłu i rozmów stało się doświadczenie przyjaźni, a zwieńczeniem dnia koncert znakomitego krakowskiego zespołu Klezzmates. W rękach mogliśmy też trzymać dziesiąty, jubileuszowy tom serii wydawniczej "Medium Mundi" - Muzyka i wartości.Most to spotkanie - Most w Krasnogrudzie, prowadzący do domu K. Czyżewskiego. Zdjęcie: A.M. Konieczny.

   W eseju Przyjaźń pór roku prof. Tadeusz Sławek - z towarzyszeniem dźwięków kontrabasu Bogdana Mizerskiego - od razu odsłonił powagę i głębię tematu, eksponując motyw nie-ludzkiej przyjaźni. Oto przyjaźń pór roku polega na tym, że nie zwracają na nas uwagi – one po prostu ! Ta intrygująca myśl otworzyła sesję. Następnie dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik próbowała zdefiniować pojęcie przyjaźni w oparciu o sposoby funkcjonowania tego słowa w praktyce językowej, przypominając jednocześnie ważką i zobowiązującą prawdę, że jesteśmy nosicielami słów istotnych. Swoim ciepłym i mądrym wystąpieniem - Spotkanie i rozłąka. Dwie formy przyjaźni - oczarowała słuchających dr Krystyna Koziołek, która upomniała się o cielesny wymiar więzi, równoważącą rozczarowania i potykanie się o codzienność zgodę na zwyczajność oraz o prymat praktykowania przyjaźni. Profesor Aleksandra Kunce w referacie Antropologia przyjaźni dowartościowała przestrzenny wymiar przyjaźni, czyli jej związek z miejscem. Odróżniła przy okazji lokalność od pozbawionej dystansu, wyobcowania i ruchu swojskości. Z kolei prof. Lilianna Kiejzik, opowiadając o relacjach rosyjskich teologów Siergieja Bułgakowa i Pawła Floreńskiego, zaznaczyła, że w gruncie rzeczy w przyjaźni chodzi o nieśmiertelność.
   W części drugiej konferencji dr Jacek Kurek w wystąpieniu "Umieram bez lęku, pogodzony z losem i ze sobą...". O przyjaźni, którą śmierć wygładza opowiedział o losach tragicznej wyprawy na biegun południowy Roberta Scotta i jego towarzyszy. Magnetyczny związek z nieludzkim krajobrazem lodowych pustkowi i zupełnie ludzkie myśli o przyjaciołach w wędrówce i pozostawionej daleko rodzinie towarzyszyły tej wyprawie aż po "krok do powodzenia". W dwóch kolejnych referatach dr Edyta Chlebowska i prof. Piotr Chlebowski opowiadali o przyjaźni Cypriana Kamila Norwida i Zygmunta Krasińskiego.
   W części trzeciej prof. Krystyna Wojtynek-Musik z pasją i witalnością, którymi od lat się z nami dzieli, przedstawiła niuanse kobiecej przyjaźni bohaterek wnikliwej psychologicznie powieści Honoré de Balzaca Listy dwóch młodych mężatek. Okazuje się, że przyjaźń może łączyć przeciwieństwa, nie stronić od krytyki, a jednocześnie dowartościowująco podświetlać człowieka. W wystąpieniu Przyjaźń jako trop (innej) edukacji pokazywałem tę głęboką ludzką relację jako perspektywę patrzenia na wychowanie i świat. Szukałem przez pryzmat charakteryzujących przyjaźń iskier (klimatu, wartościowości, wrogości i gościnności, wdzięczności, obecności) nowego języka, którym można by mówić o kształceniu w jego głębokim - a nie powszechnym dziś i szkodliwym rynkowym - znaczeniu.
   W części czwartej prof. Zbigniew Kadłubek eseistycznie przedstawił specjalnego gościa "Medium Mundi" – Krzysztofa Czyżewskiego, założyciela Ośrodka "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" w Sejnach i Międzynarodowego Centrum Dialogu im. Czesława Miłosza w Krasnogrudzie. Właśnie ukazała się w chorzowskim wydawnictwie Medeia (www.sklep.medeia.pl) jego najnowsza książka Miłosz. Tkanka łączna. Rozmowę z Autorem znakomicie poprowadził prof. Józef Olejniczak, podkreślając, że dziś już się tak pięknie, osobiście, wręcz intymnie, o literaturze się nie pisze i że właśnie taki styl to chyba jedyny sposób, aby Miłosza przywrócić czytelnikom. Notabene, Krzysztof Czyżewski spędził na Śląsku kilka dni, odbywając szereg spotkań i rozmów. Dzień przed sesją w auli Biblioteki Śląskiej rozmowę o książce poprowadził prof. Marian Kisiel, dzień po konferencji zaś w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach dr Jacek Kurek. Oprócz tego Krzysztof Czyżewski spotkał się z młodzieżą w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, III LO im. S. Batorego i I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie, udzielał wywiadów radiowych i nagrywał krótką audycję telewizyjną. Z tych intensywnych spotkań zostawił nam niejedną istotną myśl, chociażby o wierności młodzieńczym przysięgom albo o kulturze głębokiej (deep culture).
   Z przyjaźni chorzowsko-krasnogrudzkiej, rozmów o Miłoszu i gęstych spotkań narodził się też pomysł, który - gdy Bóg da - ucieleśni się w cyklu „Medium Mundi” w przyszłym roku...
Krzysztof Maliszewski

MEDIUM MUNDI

tyle razy odwiedzono naszą stronę

start licznika - 1 stycznia 2008r.